Wat is Sacred Dance ?

Sacred Dance kan worden gezien als (onderdeel van) een bewustwordingsweg.
Deelnemers aan de opleiding tot Sacred Dance docent(e) kiezen voor die weg en voor het zich eigen maken van de achter-gronden en symboliek.

In het tweede deel van de opleiding stelt de deelnemer zich op als "leerling" en in derde deel als "gezel". De opleiding wordt afgerond met de presentatie van een "meesterstuk".

Maaltijd tijdens opleidingsweekend

 

Voorwaarde voor deelname aan de opleidin-gen is: ervaring met Sacred Dance. Deelname geschiedt op basis van een overeenkomst, waarin een aantal afspraken is vastgelegd. Meer informatie of een inschrijfformulier kunt u aanvragen via de opties op de pagina Meer weten?

Dans 'In den beginne'